Polityka prywatności

Szanujemy prawo do prywatności kontaktujących się z nami osób, w szczególności dbamy o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w Państwa prywatność przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Państwu poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO);

 • 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 • 3. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Poniżej prezentujemy Politykę prywatności stosowaną przez serwis KonektoSmart. W naszym serwisie znajdą Państwo również informacje dotyczące Polityki cookies oraz Klauzule informacyjne związane z ochroną danych osobowych.

Polityka prywatności w serwisie internetowym KonektoSmart

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu Konekto Smart (zwany dalej „Serwisem”).

Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników naszego Serwisu. W szczególności dbamy o ochronę ich danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa.

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu Użytkownika mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Google, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Słowniczek pojęć:

 • 1. log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. adres IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

 • 2. adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, adres IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

 • 3. protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

 • I. Administrator i Inspektor Danych Osobowych

  Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

  Roman Janowczyk
  ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 18/3
  80-041 Gdańsk
  ppm@openprojects.com.pl

  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest:
  Roman Janowczyk
  ppm@openprojects.com.pl

 • II. Gromadzenie danych

  W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

  • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

  • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

  • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

  • czasu nadejścia zapytania;

  • pierwszego wiersza żądania http;

  • kodu odpowiedzi http;

  • liczby wysłanych przez serwer danych;

  • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

  • informacji o przeglądarce Użytkownika;

  • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

  Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

  • zarządzania Serwisem;

  • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

  • badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics jedynie w przypadku gdy dodatkowo prowadzone są kampanie;

  Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

  • imię i nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

  • numer telefonu;

  • adres i nazwa firmy;

  • treść wiadomości kontaktowej.

  Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają, prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać

 • III. Przetwarzanie danych

  Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Serwisu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

  Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika, w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika, a także w celu ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy pomiędzy PPM Roman Janowczyk a Użytkownikiem oraz zrealizowania umowy.

  Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

  Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

 • IV. Prawa Użytkownika

  Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

  • dostępu do danych;

  • sprostowania danych;

  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  • do przenoszenia danych osobowych;

  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.